Shortcut Menu

ที่พักและราคา

Accommadation & Rate

ภูผาผึ้งรีสอร์ท มีบ้านพัก และห้องพักสไตล์ล้านนาประยุกต์ เพียงก้าวแรกที่คุณสัมผัส คุณจะรู้สึกได้ทันทีว่า ที่แห่งนี้มีบรรยากาศเหมือนเมืองเหนือ อากาศเย็นสบาย

รายละเอียดห้องพัก

เรือนนพเก้า

รูปแบบ TWIN DELUXE ขนาดห้องพัก 30 ตรม. จำนวน 4 ห้อง จำนวนผู้เข้าพัก 2** ท่าน อัตราห้องพัก 1,500.00 บาท Internet Rate 1,050.00 บาท_ รูปแบบ DOUBLE DELUXE ขนาดห้องพัก 30 ตรม. จำนวน 8 ห้อง จำนวนผู้เข้าพัก 2** ท่าน อัตราห้องพัก 1,500 บาท Internet Rate 1,500 บาท_ รูปแบบ FAMILY ROOM ขนาดห้องพัก - ตรม. จำนวน 1 ห้อง จำนวนผู้เข้าพัก 16 ท่าน อัตราห้องพัก 4,500 บาท Internet Rate 3,150 บาท_ รูปแบบ VILLA 1 BEDROOM ขนาดห้องพัก 63 ตรม. จำนวน 8 หลัง จำนวนผู้เข้าพัก 3** ท่าน อัตราห้องพัก 2,500 บาท Internet Rate 1,750 บาท_

โซนเรือนไม้หอม

รูปแบบ ห้องพัก (เตียงคู่) ขนาดห้องพัก 45 ตรม. จำนวน 5 ห้อง จำนวนผู้เข้าพัก 2** ท่าน อัตราห้องพัก 1,500 บาท Internet Rate 1,050 บาท

บ้านภูตะวัน

รูปแบบ VILLA 2 BEDROOMS ขนาดห้องพัก 150 ตรม. จำนวน 1 หลัง จำนวนผู้เข้าพัก 11 ท่าน อัตราห้องพัก 6,500 บาท Internet Rate 4,550 บาท

บ้านภูชี้ดาว

รูปแบบ บ้านภูชี้ดาว บน ขนาดห้องพัก 70 ตรม. จำนวน 1 หลัง จำนวนผู้เข้าพัก 2** ท่าน อัตราห้องพัก 1,800 บาท Internet Rate 1,260 บาท รูปแบบ บ้านภูชี้ดาว ล่าง ขนาดห้องพัก 70 ตรม. จำนวน 1 หลัง จำนวนผู้เข้าพัก 2** ท่าน อัตราห้องพัก 1,800 บาท Internet Rate 1,260 บาท

บ้านภูตะวัน

รูปแบบ HOUSE 6 BEDROOMS ขนาดห้องพัก 600 ตรม. จำนวน 1 หลัง จำนวนผู้เข้าพัก 20-42 ท่าน อัตราห้องพัก 12,000 บาท Internet Rate 8,400 บาท

หมายเหตุ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม , 2. Check in 14.00 น. Check out 12.00 น., 3. ค่าบริการเตียงเสริม 400.- บาท/ท่าน, 4. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ปกครองโดยไม่ขอเตียงเสริม ฟรี (ห้องละไม่เกิน 1 ท่าน), 5. ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
*ส่วนลดพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556