ห้องประชุมอิงผาต้นน้ำ

ห้องอิงผาต้นน้ำ ขนาด 128 ตร.ม.
ตั้งอยู่บริเวณสระว่ายน้ำ ชั้น 2 เหมาะสำหรับ จัดประชุมสัมมนา, งานเลี้ยงสรรสังค์, งานแต่งงาน, งานเลี้ยงรุ่น
รูปแบบการจัดห้องประชุม
Classroom 80 ท่าน
Theater 120 ท่าน
U-shape 50-60 ท่าน
โต๊ะจีน 80 ท่าน
สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องประชุม
LCD, Projecter, Microphone, Flip Chart, Visualizer, Wifi-internet