ห้องประชุมนับดาว

ห้องเรือนนับดาว ขนาด 324 ตร.ม.
ตั้งอยู่บริเวณเรือนนับดาว ชั้น 1 เหมาะสำหรับ จัดประชุมสัมมนา, งานเลี้ยงสรรสังค์, งานแต่งงาน, งานเลี้ยงรุ่น
รูปแบบการจัดห้องประชุม
Classroom 170 ท่าน
Theater 250 ท่าน
U-shape 70 ท่าน
โต๊ะจีน 200 ท่าน
สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องประชุม
LCD, Projecter, Microphone, Flip Chart, Visualizer, Wifi-internet