โซนเรือนนพเก้า

"นพเก้า หรือ​แก้วเก้าประการ" เป็นอัญมณี 9 ชนิดอันได้แก่ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน ไพลิน ไข่มุก เพทาย และไพฑูรย์ ทางรีสอร์ทจึงได้ตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้มาพักอาศัย เรือนนพเก้า ประกอบด้วย 9 เรือน ตามชื่ออัญมณี โดยมีเรือนเพชรน้ำหนึ่ง (เรือนหลังใหญ่สูง 3 ชั้น ภายในประกอบด้วย ห้องอาหาร, ห้องพัก, ห้องนอนรวม และห้องประชุม) และมีบ้านพัก เป็นเรือนประกอบอีก 8 เรือน
หมายเหตุ: 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. Check in 14.00น. Check out 12.00น. 3. ค่าบริการเตียงเสริม 400 บาท/ท่าน 4. เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี พักกับผู้ปกครองโดยไม่ขอเตียงเสริมฟรี (ห้อง/1 ท่าน) 5. ราคาดังกล่าวรวมอาหารเช้า ( ข้าวต้ม + ABF ) 6. ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
*ส่วนลดพิเศษนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559